VESTUARIS

Donat que les activitats es duran al poliesportiu de Cubelles, s’ha acordat poder utilitzar els vestuaris ubicats a la zona de les pistes de tenis. El dia de la cursa trobareu les indicacions per tal de trobar-los.

  1. Hi haurà disponibles vestuaris per a dones i per a homes.
  2. Aquests estaran operatius per a canviar-se de roba i per dutxar-se.
  3. No s’hi podrà deixar cap mena de material.
  4. Hi haurà servei de guarda-roba en un espai habilitat.
  5. En el cas que es perdi quelcom, l’organització no es farà responsable.