REGLAMENT

 • La Finques Ferrer 5K-10K Cubelles 2022 tindrà lloc el diumenge 20 de novembre de 2022. La sortida estarà situada al poliesportiu de Cubelles. Hi haurà dues sortides. A les 8.50h (5K) i a les 9.50h (10K)
 • La prova està oberta a tots els ciutadans. La 5K la podran córrer aquelles persones nascudes, com a mínim, l’any 2010.  La 10K la podran córrer aquelles persones nascudes, com a mínim, l’any 2006. Els menors de 18 anys (12-17 anys) hauran d’estar autoritzats pels tutors legals. AUTORITZACIÓ que haurà de ser lliurada els dies de la recollida del dorsal.
 • El recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. Es disposaran punts d’avituallament i estaran situats aproximadament al quilòmetre 5 i a l’arribada.
 • El tancament de la cursa 5K es produirà al cap de 50’ i la 10K 1h20’ després d’haver començat.
 • És obligatori l’ús de xip de cronometratge. Aquest està inclós dins del preu de les inscripcions.
 • L’ assegurança Responsabilitat civil Comerç, cultura i lleure i l’assegurança esportiva estan incloses dins del preu.
 • La inscripció de la 5K té un cost d’12€ fins el 20 d’ocubre. La inscripció de la 10K té un cost de 15€ fins el 20 d’octubre. A partir del 21 d’octubre la 5K tindrà un cost de 13€ i la 10K un cost de 16€. En cas de no participar no es retornarà l’import de la mateixa si és per causes no imputables a l’organització. No es realitzarà la devolució en ningun cas. A excepció d’una justificació mèdica, que haurà de ser aprovada per l’organització.
 • En cas de canvi de data de la Finques Ferrer 5K-10K Cubelles 2022 per causes de força major, l’organització oferirà als inscrits la possibilitat de mantenir la seva inscripció per a la nova data establerta o bé per a la següent edició de la prova.
 • Les inscripcions per a nens i nenes tindran un preu de 5€. Tots aquells nens i nenes que estiguin matriculats a KIDS&US CUBELLES, KIDS&US SANT PERE DE RIBES i KIDS&US SITGES tindran un cost de 3€. 
 • Les inscripcions es faran on-line seguint les indicacions de l’apartat “INSCRIPCIONS”
 • La inscripcions  es tancaran quan hi hagi 500 inscrits o el 16 de novembre a les 23.59 hores.
 • L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o força major.
 • Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament autoritzats per l’organització i compleixin una missió especifica.
 • Els dorsals s’hauran de recollir el dissabte 19 de novembre a les instal·lacions de Decathlon Sant Pere de Ribes de 13h a 20.30h. També es podran recollir el mateix dia de la cursa de 8h fins a 20’ de l’inici de la teva cursa.
 • Les persones inscrites a pocs dies abans del tancament de les inscripcions no els podrem assegurar talla de la samarreta ni la impressió del nom al dorsal.
 • El fet de no retirar el dorsal i el xip en els dies establerts significa la renúncia als mateixos i a la participació sense dorsal. (Consulteu l’apartat Recollida de dorsal i xip)
 • És obligatori córrer la cursa amb el dorsal col·locat a la part frontal de la samarreta de forma que sigui visible.
 • La participació a l’esdeveniment es farà sota la responsabilitat i propi risc dels participants a la cursa. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els/les participants puguin ocasionar durant la prova. Fer-se ells/es mateixos/es o a terceres persones.
 • Es podrà participar amb cadira de rodes, carro d’atletisme i handbike.
 • Les persones amb diversitat funcional visual han d’anar degudament identificades, així com la persona que els faci de guia. Els guies disposaran d’un dorsal de GUIA, aniran sense xip i no apareixeran a la classificació. En cas de voler aparèixer en els resultats, el GUIA haurà de fer una inscripció convencional.
 • Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.
 • No està permès que els participants corrin amb GOSSOS o altres animalsni que vagin acompanyats de COTXETS o similars per a nens.
 • S’entregaran premis en les dues modlitats de cursa als tres primers classificats en categoria absoluta masculina i femenina. També es premiarà a promesa masculina i femenina (16 anys a 23 anys). A sènior masculí i femení (24 anys a 39 anys).  A veterà masculí i femení (de 40 anys a 49 anys). A màster masculí i femení (50 en amunt). Local masculí i femení. Els premis NO SON ACUMULATIUS.
 • De 12h a 13h es durà a terme l’entrega de premis i es realitzaran sortejos per a tots els participants de les curses 5K i 10K.
 • Les imatges que apareguin seran pujades a les nostres plataformes per tal de promocionar l’esdeveniment, records d’aquest, perquè la gent les pugui agafar, etc. Així doncs, ens reservem els drets d’imatge de tots els participants per aquesta pràctica.
 • El fet d’inscriure’s a la prova implica l’acceptació d’aquest reglament. L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista.
 • L’organització comptarà amb un servei mèdic especialitzat al llarg del recorregut.
 • Els dubtes i dificultats que es puguin presentar, seran resolts pels membres de l’organització, les decisions del qual seran inapel·lables.
 • Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten la present reglamentació i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en aquesta, s’aplicarà allò que disposi l’Organització.
 • La signatura de la inscripció dels participants, implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa:

  MANIFESTO RESPONSABLEMENT que el meu estat de salut o el/la del menor al meu càrrec, em permet participar en la cursa Finques Ferrer 5K-10K Cubelles 2022 i eximeixo de les reclamacions o demandes basades en suposades accions o omissions dels participants o altres que actuïn al seu favor. Així com de les reclamacions o demandes resultants dels danys que puguin succeir als participants (incloent tot tipus de lesió, i fins i tot la mort) i als seus materials, incloses la pèrdua, destrucció, trencament, robatori o extraviament.

  L’organització podrà situar en determinats punts del recorregut, personal especialitzat encarregat de vetllar per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions d’aquest personal que estarà convenientment identificat.

  Serà responsabilitat de cada persona participant poder garantir la seva pròpia seguretat, portant el material que cregui necessari segons la climatologia i  la seva forma física.

  L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin patir o provocar els participants, tot i que es vetllarà per evitar-los.

  Renuncio a tota acció legal que pugui derivar de la participació en l’esdeveniment.

  Autoritzo els organitzadors de l’esdeveniment a la gravació total o parcial de la meva participació a l’esdeveniment mitjançant fotografies, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació publicitària que considerin oportú exercitar, sense dret per part meva a rebre cap compensació econòmica.

  L’Organització es reserva el dret a canviar la data o el recorregut, o a cancel·lar l’esdeveniment, sense que existeixi dret a reclamar cap compensació per part de les persones inscrites.